AVG Beleid TenR Autoservice

1. Inleiding

TenR Autoservice neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen om uw privacy te waarborgen.

2. Verantwoordelijke

TenR Autoservice, gevestigd aan De Plaats 19 te Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

TenR Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kentekennummer
 • Factuurgegevens

4. Doel en grondslag van de verwerking

TenR Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • TenR Autoservice analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

5. Geautomatiseerde besluitvorming

TenR Autoservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TenR Autoservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaarplicht)

7. Delen van persoonsgegevens met derden

TenR Autoservice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TenR Autoservice gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TenR Autoservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TenR Autoservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

11. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: 

TenR Autoservice 

De Plaats 19

3342 GL  Hendrik-Ido-Ambacht

[email protected]

078 – 707 09 75

Inleiding

Welkom bij T&R Autoservice. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 

Gegevens die wij verzamelen

Identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Voertuiggegevens: zoals kenteken, merk, model en onderhoudsgeschiedenis.

Betalingsinformatie: zoals bankrekeningnummer of creditcardgegevens.

Technische gegevens: zoals IP-adres, browser type, en pagina’s die u bezoekt op onze website.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
Het leveren van onze diensten, zoals onderhoud en reparaties aan uw voertuig.
Het afhandelen van betalingen en factureringen.
Het onderhouden van klantcontact en het beantwoorden van uw vragen.
Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Derden waarmee wij gegevens kunnen delen zijn:

Betaaldienstverleners voor de verwerking van betalingen.
Leveranciers en partners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering.
Overheidsinstanties wanneer dit wettelijk vereist is.

 

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, en ongeoorloofde toegang. Wij evalueren en verbeteren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om:

Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens.
Uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
Beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Uw gegevens over te dragen aan een andere partij.
Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: [email protected]
Telefoon078 – 707 09 75
Adres: De Plaats 19, 3342 GL  Hendrik-Ido-Ambacht

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van hoe wij uw gegevens beschermen.

 

Datum van laatste wijziging:
14-06-2024

 • Vakmanschap sinds 2010     
 • Vakmanschap sinds 2010     
 • Vakmanschap sinds 2010     
 • Vakmanschap sinds 2010     

Unieke formule in service, kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Meer over ons bedrijf